Hinnasto Järvenpää

 peruutusehdot2

hinnasto JP 01052023

"Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä
neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi)
ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee
olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja
voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.Ennen asian viemistä kuluttaja-riitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla  yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).