Hinnasto Prisma

peruutusehdot2      

hinnasto YKA 01052023

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla  yhteydessä
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).